VLADIMIR MIHALJEK MIHA
producent događaja

KARLO MATIĆ
organizator događaja

STARIJI  ČLANOVI  TIMA

GORAN PLEŠA
direktor produkcije

NIKOLA MRKŠA
pomoćnik dir.produkcije

TRPIMIR VICKOVIĆ
glasnogovornik

SINIŠA MAREKOVIĆ 
dizajner vizuala

IGOR BARBERIĆ
plesni koreograf

SVEN KUČINIĆ
dizajner svjetla i pozornice

MARIO VIDOSAVLJEVIĆ
TV redatelj

GORAN ŠRAGALJ
DJ producent

GORAN DIKLIĆ
backstage manager

MIRO JELASKA
sadržaj društvenih mreža

MIHOVIL SIĆ
digitalni marketing

ANĐELKO PRERADOVIĆ
glazbeni savjetnik

ANA KRALJ
koordinator asist.produkcije

ADRIAN JAKLIN
glazbeni koordinator

IVAN PEZER
organizator produkcije

MLAĐI  ČLANOVI  TIMA

by Veleučilište​ Bernays

MLADEN HREN
asistent produkcije

ELA MARIĆ
asistentica produkcije

MIA MARIĆ
asistentica produkcije

LILA LETIZIA BAJIĆ 
asistentica produkcije